ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเคียนซา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเคียนซา  วันที่ : 29-09-2022
ที่มา : บริหาร

 

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com