ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ)

 ดาวน์โหลด รายละเอียดวันที่ : 01-07-2021
ที่มา :

 

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com