ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 UserFiles/File/17_3%20%20%202%20.pdfวันที่ : 17-03-2020
ที่มา : งานพัสดุ

 

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com