ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 UserFiles/File/16_3_2.pdfวันที่ : 16-03-2020
ที่มา : บริหาร

 

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com