ผู้รับผิดชอบ

โรงพยาบาลเคียนซา  077387189-90

นายแพทย์พิชิต สุขสบาย 081-8950072

นางกัลญารัตน์ รามรงค์ 087-4647403


วันที่ : 2010-10-12
ที่มา่ :

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com