บุคลากรประทับใจ

                  บุคคลประทับใจ

                       

       คุณ รุจน์ อินทรกำเนิด อายุ 48ปี
                 พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเคียนซา

คติประจำใจ 

        "อุปสรรคคือความแข็งแกร่ง  ปัญหาคือการฝึกฝน"

 

 

 

 


วันที่ : 2009-09-10
ที่มา่ :

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com