ทำเนียบผู้อำนวยการ

นายศุภัช จันทร์ถมยา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา

     
 
รายชื่อผู้อำนวยการ
         รายชื่อ
            ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
นพ.ชลินทร์ สุวรรณทิพย์ พ.ศ.2529 – พ.ศ.2539
นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์ พ.ศ.2539 – พ.ศ.2541
นพ.สนธยา เทพพิพิธ พฤษภาคม พ.ศ.2541 – เมษายน พ.ศ.2542
นพ.ปิติพล ชูพงศ์ พฤษภาคม พ.ศ.2542 – เมษายน พ.ศ.2543
นพ.ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ พฤษภาคม พ.ศ.2543 – เมษายน พ.ศ.2544
นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี พฤษภาคม พ.ศ.2544 - ตุลาคม พ.ศ.2549
นพ.อารักษ์ นิติคุณเกษม ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นพ.ณัฐพล พฤทธิ์พงค์พันธุ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551- มิถุนายน พ.ศ. 2552
นพ.พิชิต สุขสบาย มิถุนายน พ.ศ. 2552 - พฤษภาคม พ.ศ. 2559
นพ.ศุภัช จันทร์ถมยา พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
 
 
     

 


วันที่ : 2017-02-15
ที่มา่ :

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com